Правила и условия

Добре дошли в нашият онлайн магазин.

Моля, прегледайте следните основни правила, които управляват използването на сайта на naigotino.com (Споразумението"). Моля, обърнете внимание, че използването на сайта („Сайта“) представлява вашето безусловно съгласие да следвате и да бъдете обвързани с настоящите Условия за ползване.

Моля, прочетете ги внимателно, преди да направите поръчката си. Използвайки този уебсайт и / или правите поръчка, вие се съгласявате да бъдете обвързани с условията, посочени по-долу. Моля също така да прочетете нашата политика за конфиденциалност по отношение на личната информация, предоставена от вас.

Няма да има предварително известие за каквито и да било изменения на тези условия, измененията ще се прилагат автоматично за поръчки след това. След потвърждаване на вашите поръчки, ние няма да можем да направим промяни.

 

1. Плащане

Предоставяме Ви достъп до шлюзове за плащане на трети страни като PayPal. Тези услуги не са под нашия контрол и не се поддържат от нас. Вие се съгласявате да прочетете общите условия, които управляват избрания от вас шлюз за плащане, преди да предприемете всякакви транзакции чрез тях.

2. Използване на този сайт

Приемайки тези Условия за ползване чрез използването на Сайта, вие удостоверявате, че сте навършили 18 години. Ако сте на възраст под 18 години, но поне на 13 години, можете да използвате този Сайт само под надзора на родител или законен настойник, който се съгласява да бъде обвързан от настоящите Условия за ползване. Naigotino.com не събира умишлено лична информация за деца на възраст под 13 години. Деца под 13-годишна възраст не могат да използват този сайт, а родителите или законните настойници не могат да се съгласят с настоящите Условия за ползване от тяхно име. Ако сте родител или законен настойник, който се съгласява с настоящите Условия за ползване в полза на дете на възраст между 13 и 18 години, бъдете уведомени, че носите пълна отговорност за неговото използване на този сайт, включително всички финансови такси и законни отговорност, която той или тя може да понесе. Ако не сте съгласни (или не можете да се съобразите) с някое от тези условия, не използвайте този Сайт. Цялата предоставена информация за фактуриране и регистрация трябва да бъде достоверна и точна. Предоставянето на неверна или неточна информация може да представлява нарушение на настоящите Условия за ползване. Потвърждавайки покупката си в края на процеса на плащане, вие се съгласявате да приемете и платите за изискания артикул (и).

Всички материали, включително изображения, текст, илюстрации, дизайн, икони, фотографии, програми, музикални клипове или изтегляния, видеоклипове и писмени и други материали, които са част от този сайт (общо взето „Съдържанието“) са предназначени единствено за лични, некомерсиална употреба. Можете да изтеглите или копирате Съдържанието и други материали за изтегляне, показани на Сайта, само за ваша лична употреба. Никакво право, заглавие или интерес към изтеглените материали или софтуер не ви се прехвърлят в резултат на такова изтегляне или копиране. Вие нямате право да възпроизвеждате (освен както е отбелязано по-горе), да публикувате, предавате, разпространявате, показвате, променяте, създавате производни произведения от, продавате или участвате в каквато и да е продажба или експлоатация по какъвто и да е начин, изцяло или отчасти, на някое от Съдържанието, сайта или всеки свързан софтуер. Съдържанието и софтуерът на този сайт могат да се използват само като ресурс за покупка. Всяка друга употреба, включително възпроизвеждането, модификацията, разпространението, предаването, преиздаването, показването или изпълнението на съдържанието на този сайт е строго забранена.

3. Частност

Условията, при които събираме, използваме и разкриваме вашата лична информация, са посочени в нашата Политика за поверителност.

4. Актуализиране на тези условия

Ние си запазваме правото, по наша преценка, да коригираме грешки или пропуски в която и да е част от Сайта и Услугите. Всеки материал на Сайта и Услугите може да е остарял в даден момент и ние не сме задължени да актуализираме такива материали.

Ние си запазваме правото, по собствено усмотрение, да променяме, променяме, добавяме или премахваме някоя част от настоящите Условия, изцяло или частично, по всяко време. Уведомлението за промените в тези Условия ще бъде публикувано на Сайта и ще влезе в сила незабавно, освен ако не е изрично посочено друго. Ваша единствена отговорност е периодично да проверявате тези Условия за всякакви промени. Ако не сте съгласни с някоя от промените в тези Условия, вие сте единствената отговорност да се отпишете от Сайта и Услугите. Продължаващото ви използване на Сайта и Услугите ще се счита за вашето приемане.

Ние можем да възложим или да предоставим сублицензия на някое от нашите права или задължения по тези Условия по всяко време, без да получим вашето съгласие.

5. Условия за продажба

В момента на покупката сключвате споразумение с naigotino.com.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че всяка покупка на продукти, направени чрез Сайта, се покрива от нашите условия и условия за доставка и връщане и обмяна по-долу.

6. Отказ от отговорност за продукта

naigotino.com е платформа за електронна търговия, която съдържа всички видове оригинални дизайни на дамско и мъжко облекло. Нашите продукти се произвеждат от кооперативни доставчици.

7. Ограничаване на отговорността

При никакви обстоятелства и при никаква правна или справедлива теория, независимо дали в деликт, договор, строга отговорност или по друг начин, naigotino.com или някой от неговите служители, директори, служители, агенти, доставчици или доставчици не носи отговорност пред вас или пред друго лице за всякакви косвени, специални, случайни или последващи загуби или щети от какъвто и да е характер, произтичащи от или във връзка с използването или невъзможността за използване на уеб сайта naigotino.com, включително, без ограничение, щети за пропуснати ползи, загуба на репутация, загуба на данни, спиране на работата, точност на резултатите или компютърна повреда или неизправност, дори ако оторизиран представител на naigotino.com е бил уведомен или би трябвало да знае за възможността от такива щети.

8. Приемане на поръчка

Моля, обърнете внимание, че може да има определени поръчки, които не можем да приемем и трябва да отменим. Ние си запазваме правото, по наша собствена преценка, да откажем или анулираме всяка поръчка по някаква причина. Някои ситуации, които могат да доведат до анулиране на вашата поръчка, включват ограничения на наличните количества за закупуване, неточности или грешки в информацията за цените на продуктите или цените или проблеми, идентифицирани от нашия отдел за избягване на кредити и измами. Може да се наложи и допълнителни проверки или информация, преди да приемем всяка поръчка. Ние ще се свържем с вас, ако цялата или която и да е част от вашата поръчка е анулирана или ако е необходима допълнителна информация, за да приеме вашата поръчка.

9. Информация за цените
Докато naigotino.com се стреми да предостави точна информация за продукта и цените, може да възникнат ценообразувания или типографски грешки. naigotiono.com не може да потвърди цената на артикул, докато не сте направили поръчка. В случай, че даден артикул е посочен на неправилна цена или с неправилна информация поради грешка в ценообразуването или информацията за продукта, naigotino.com има право, по наша собствена преценка, да откаже или анулира всякакви поръчки, направени за този артикул. В случай, че даден артикул е с грешна цена, naigotino.com може, по наша преценка, или да се свърже с вас за инструкции, или да анулира вашата поръчка и да ви уведоми за такава отмяна.
10. форсмажорни обстоятелства
naigotino.com не носи отговорност за забавянето на доставката или не доставянето на стоките поради война, земетресение, сериозно наводнение, пожар и други форсмажорни причини, договорени от двете страни. Въпреки това, naigotino.com уведомява Купувачите по факс / телекс незабавно за такова възникване и в рамките на четиринадесет дни след това изпраща по въздушна поща до Купувачите за приемането им сертификат, издаден от компетентните органи на мястото, на което е настъпила злополуката, като доказателство за това , При такива обстоятелства naigotino.com все още е задължен да предприеме всички необходими мерки за ускоряване на доставката на стоките. В случай, че късната доставка надвишава десет седмици, Купувачите имат право да отменят този договор.

Клиентите ще бъдат таксувани само веднъж за транспортните разходи (това включва връщания); Без възстановяване, за да бъде таксувано за потребителите за връщането на продукта.